Let's talk about Transport.

Transport Consultancy Group Nordic AB levererar konsulttjänster inom järnväg och transport. Vi har en lång sammanlagd erfarenhet av konsultarbete, ledarskap och affärsutveckling. Kunskap som gör att vi kan stötta våra kunder i deras verksamhet.

Så här jobbar vi vidare med vårt hållbarhetsarbete

28 april, 2021

Under det pågående affärsåret har vi stärkt upp vårt arbete inom hållbarhet genom att satsa tid och resurser inom området. Sedan årsskiftet har vi påbörjat kartläggningen av våra aktiviteter och processer, allt som en del av att förstå var vi befinner oss i nuläget för att på ett så bra sätt som möjligt fortsätta vår resa framåt. Vi har identifierat områden där vi kan göra snabba, enklare förändringar för att exempelvis minska vårt klimatavtryck eller bidra till en bättre arbetsmiljö, men även områden som vi tar vidare i det mer långsiktiga arbetet gällande såväl social som miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Under våren har även alla anställda gått en intern utbildning inom Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmål som ingår där. Agenda 2030 har hjälpt oss konkretisera vad hållbar utveckling innebär för vår värld till år 2030. Att vi utgår delar av vårt hållbarhetsarbete från Agenda 2030 har varit ett sätt att veta att vi arbetar med rätt saker, dvs de områden som hela världen enats om behövs. Vi har också genomfört en workshop med mål att definiera våra prioriteringar inom de globala hållbarhetsmålen och även diskuterat vad vi som företag bidrar med idag och vad vi inom vår verksamhet kan göra för att bidra än mer framöver. Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan som världen skrivit under, och för att möjliggöra ett realistiskt arbete utifrån agendan har vi behövt prioritera inom vilka mål vi påbörjar vårt arbete initialt. En viktig faktor att ta hänsyn till här är våra intressenter, och här har det varit självklart att lägga stor vikt vid våra medarbetares vilja och engagemang!

Globala målen för hållbarhet och miljön.

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta. Läs om vår GDPR-policy här.

  Hitta våra butiker   Synpunkter & önskemål