Let's talk about Transport.

Transport Consultancy Group Nordic AB levererar konsulttjänster inom järnväg och transport. Vi har en lång sammanlagd erfarenhet av konsultarbete, ledarskap och affärsutveckling. Kunskap som gör att vi kan stötta våra kunder i deras verksamhet.

GDPR

Så här skyddar vi dina personuppgifter

När du skickar in en ansökan till TCG Nordic samtycker du till att TCG Nordic kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen som började gälla 25 maj 2018 samt annan tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan om anställning, avstämning inför anställning (telefon) och/eller en anställningsintervju. Utöver detta omfattar begreppet namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, referenser, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg och utbildning, anställningstid och arbetsuppgifter.

Samtycket gäller till dess att du antigen själv återkallar ditt samtycke skriftligen eller muntligen till TCG Nordics HR eller styrelse. En radering av dina uppgifter kan innebära att vi för att uppfylla andra lagkrav måste spara uppgifter om exempelvis anställningstid.

Lagring av uppgifter

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har även rätt att gratis och en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Ansökan skickas till Caroline Frisk på HR. Ansökan göras skriftligt på papper och ska vara undertecknad av den som söker, utdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst du har sökt eller för vilket du gett oss ditt samtycke. Detta görs undantag för om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna, exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process.

Vad används uppgifterna till?

TCG Nordic samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en eventuell anställning för dig. Uppgifterna används också för att kunna uppmärksamma dig på eventuella nya tjänster samt för att vi ska kunna genomföra urval och bedömning.

Dina personuppgifter kommer att användas av TCG Nordics rekryterande chefer samt HR och vid behov, efter anställning, kommuniceras med våra kunder. Utöver beskrivet finns det undantag vid nedan nämnda situationer när vi behöver lämna vidare uppgifter.

  • Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Läs mer om GDPR

Kontaktperson

Personuppgiftsansvarig är TCG Nordic med organisationsnummer 559078-9037. Vår kontaktperson är Anita Forsberg, TCG Nordic AB.

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta. Läs om vår GDPR-policy här.

  Hitta våra butiker   Synpunkter & önskemål