Let's talk about Transport.

Transport Consultancy Group Nordic AB levererar konsulttjänster inom järnväg och transport. Vi har en lång sammanlagd erfarenhet av konsultarbete, ledarskap och affärsutveckling. Kunskap som gör att vi kan stötta våra kunder i deras verksamhet.

InsPro

InsPro är vår egenutvecklade applikation för hantering av kvalitetsanmärkningar i leveransprojekt.

Grundtanken med produkten

 • Smidigt och användbart verktyg för hantering av kvalitetsanmärkningar vid till exempel leveransbesiktningar Rolling stock.
 • Hjälpmedel i inspektörernas dagliga arbete.
 • Snabb återkoppling till Projektledning om status på fordon/flotta på hög nivå.
 • Möjlighet till djupare avvikelseanalyser.
 • Bättre kvalitét i våra uppdrag.
Våra ledord

Set up

Fordonets produktstruktur (PBS) inkorporeras i applikationen likväl som felbenämningar och position helt enligt projektets nomenklatur för att underlätta både för Beställaren och tillverkaren.

Inspektion

Projektets inspektörer lägger upp projektets inspektionsordning och genomför inspektionen enligt ett styrt angreppsätt och vid avvikelser fotograferas och dokumenteras detta enligt fordonets PBS. Efter genomförd inspektion överlämnas ett protokoll till tillverkaren för åtgärd.

Grafiskt interface av verktyget InsPro

Återinspektion

Vid återinspektion nyttjas underlaget från inspektionen för att stänga avvikelser.

I exemplet här har inspektören valt att nyttja sin smarta telefon för att hantera rapportering om stängningen av avvikelser.

Grafiskt interface av verktyget InsPro

Rapportering

För att förenkla och effektivt kunna redovisa statusen på vagnsdel/Fordon/flotta finns möjligheten till rapporter av mer övergripande karaktär. Detta har varit en uppskattad funktionalitet hos projektledningen. Naturligtvis finns möjligheten att bryta ner rapportering i mindre områden för att identifiera systematiska fel och ger även möjligheten att nyttja underlaget för tex garantiarbetet.

Grafiskt interface av verktyget InsPro

Mervärde för Beställaren

 • Effektivt hantera avvikelser, systematiska fel och garantiärenden.
 • Snabb tillgång av underlag till kommande inspektioner.
 • Projektledningen har konstant kunskap om fordonsflottans aktuella status.
 • Enkel administration av stor mängd inspektionsavvikelser.
 • Effektivt arbetet vid inspektioner och återinspektion.
 • Minskade inspektions och administrationskostnaderna.
 • Beställaren får det fordon man betalt för.
Ett collage av bilder

Framtid

 • Förenklad modell för set up av PBS
 • Valbara rapportmodeller
 • Nya applikationsområden
 • Förenklad Beställaranpassning

Kontakt

Om du vill veta mer om produkten så kontakta gärna produktägare Ulf Karlsson på ulf.karlsson@tcgnordic.se.

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta. Läs om vår GDPR-policy här.

  Hitta våra butiker   Synpunkter & önskemål