Let's talk about Transport.

Transport Consultancy Group Nordic AB levererar konsulttjänster inom järnväg och transport. Vi har en lång sammanlagd erfarenhet av konsultarbete, ledarskap och affärsutveckling. Kunskap som gör att vi kan stötta våra kunder i deras verksamhet.

Vi lyfter hållbarhetsfrågan än högre på agendan

16 december, 2020

Under hösten har vi påbörjat en större satsning inom området hållbarhet och CSR –Corporate Social Responsibility. För oss innebär det till en början att kartlägga vår verksamhet mer i detalj för att säkerställa att vi arbetar hållbart inom alla områden i vår verksamhet.

Vad innebär det då att arbeta hållbart? Till att börja med är det utan tvekan en stor, komplicerad fråga med mängder av möjliga infallsvinklar –samtidigt som vi alla är överens om vikten av att arbeta aktivt med frågan. Som vi ser det innebär att arbeta hållbart bland annat att kunna säkerställa att verksamheten inkluderar frågor om exempelvis miljö, mångfald och socialt ansvar. Vi ser att dessa områden har aktualiserats än mer nu under den pågående pandemin. Vikten av socialt ansvar och att ännu tydligare hitta balansen mellan arbete och privatliv har tydliggjorts på ett helt nytt sätt. Vi förstår också att klimatet kan riskera att bli lidande om lägre ekonomisk tillväxt innebär att företag inte lägger samma fokus på klimatfrågorna, vilket vore oerhört olyckligt om så blev fallet. Vi har därför beslutat att låta delar av vårt fortsatta hållbarhetsarbete utgå från Agenda 2030, FN:s plan för en hållbar framtid. I Agenda 2030 inkluderas världens gemensamma mål, där företag är nyckeln för att målsättningen ska uppnås. Vi ser det som en självklarhet att vi gör vad vi kan för att bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Vi är samtidigt ödmjuka inför att vi är i ett väldigt tidigt stadie i vår resa och ser fram emot att fortsätta arbetet och öppna upp för samtal.

CSR

Med det här hoppas vi också kunna inspirera just dig till att lyfta de här frågorna i er verksamhet. Välkommen att höra av dig så pratar vi mer!

Med visionen ”Vi skapar en bättre framtid genom hållbara transportsystem” ser vi fram emot att få utveckla och berätta om vårt hållbarhetsarbete ännu mer framöver!

Stefan Nordin, VD

stefan.nordin@tcgnordic.se

Moa Landström, CSR-ansvarig

moa.landstrom@tcgnordic.se

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta. Läs om vår GDPR-policy här.

  Hitta våra butiker   Synpunkter & önskemål